Uittreksel Batavia Illustrata

Beschrijving door Karel Cornelis van Seventer in 1952, wonende te Voorburg Holland.

Uittreksel Batavia Illustrata of te Oud Batavia. Vervattende de verhandelingen van den Adel en Regeeringen van Holland door: Simon van Leeuwen. 2e stuk, 1ste deel. Dit boek is gedrukt in 1685. Het bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Het geslacht van Zeventer, van Zevender, van Seventer, van der Zevender afwisselend zo genoemd is voortgekomen uit het geslacht van Arkel. op blzd. 847 staat:
Heyman. (van Arkel) dewelke was in dienst van Keyser Otto de Groote, die hem met veel voetvolk naar Nederland en Oost Friesland stuurt, werd ontvangen door Graaf Diderik de II, die hem zijn Hofmeester maakt, of naar ’t zeggen van anderen, Stadhouder van Friesland, en begiftigd hem met de Landen van Arkel.
Heyman. Eerste Heer van Arkel heeft gewonnen de geslachten: Van Daalen, Van Gellecom, Van Zeventer, Van Haaften.

Het wapen van van Zevender is volgens Batavia illustrata blz. 1188, gelijk dat van Arkel. Het velt van Goud en de Baren van Sabel. Volgens J.B.Rietstap in: De wapens van de Nederlandse Adel, is het wapen van van Zevender, Holland: In goud, twee beurtelings gecanteelde zwarte dwarsbalken, Gekroonde Helm. Helmteken een zwarte Olifantskop met zilveren slagtanden. (Uit Arkel Stamgoederen bij Schoonhoven). bld. 670 par. 218. In het Geslacht register van het Huis van Oranje en Nassau wordt ook van Zevender genoemd. XII hoofdstuk bld. 743 par. 77 staat o.a. Onder Willem III de XIXde Grave van Holland bijgenaamd de Goede, die in ’t jaar 1337 stierf ware de navolgende Hollandschen Edelen in fleur:
Frederik van Seventer.
bld 744, idem onder de regeering van Willem de Vde, Hertog van Beyeren, overleden 1377.
bld 745, idem onder Albrecht van Beyeren, overleden 1440.
bld 745, idem onder Graaf Willem de IVde, in ’t jaar 1405.
In den oorlog voor Hagesteyn en Eversteyn bij Vianen tegen de H.H. van Arkel.
bld. 747, Hier staat gedrukt, Frederik van Sevender
bld 747, Onder de edelen die op de Pays tusschen Vrouwe Jacoba en Hertog Jan van Beyeren, haar oom binnen Woudrichem in 1419 vertegenwoordig zijn geweest, was ook: Frederik van Sevender.
bld 748, idem onder Hertog Philips; hier staat weer Frederik van Seventer, 1466.
bld 751, idem onder Hertog Carel van Bourgondien te ‘s-Gravenhage. (hier is de naam veranderd, Frederik van Zeventer.-Zevender, en wordt het landgoed Zevender (bij Schoonhoven) genoemd.
bld 753. Lijst van Ridders en Edelen welke in Holland ten tyde van Hertog Carel van Bourgondien en den Aartshertog Maximiliaan 1477-1500 bekend zijn geweest, waren:
Heer Guy van Ryfenoort. Heere van Zevender
Frederik van der Zevender.

Frederyx Jan van Seventer. (de eerste Jan)
Frederick Ballui van Schoonhoven zijn soonen en Jan van Sevender haar neve. bld 797. Dachvaart gehouden 13 november 1675 en van wegens de Edelen en Ridderschap present:
Den Heer van Zeventer.
Idem 18 Maart 1675 en vervolgens tot 22 November 1680. Bij de laatste waren ook aanwezig,
Heer van de Lier van Asperen
Heer Opdam, van Drummelen
Heer van Seventer, van Voorschoten
Heer van Werkendam, van der Lekke.
bld. 956, Jacob van Egmont. Soone van Otto van Egmont en van Agnes Croesink. Heer van Kenenburg is Gouveneur van Dixmuyden in Vlaanderen; hij stierf sonder oir anno 1618, oud 70 jaren en legateerde bij testament sijn Heerlijkheid van Kenenburg aan Otto van Zevender Balliuw van Voorn, syn susters soone, en hadde getrout Doralisia van der Schale, in ’t Eyland van Cypres.
Wouter van Egmont van Marestein, jongste soone van Jan van Egmont en Guidoos broeder, hadde te wijve N.van Buren en wan. Albert van Egmont van Merestein Ridder enz.