Zevender Stamboom

Beschrijving door Karel Cornelis van Seventer in 1952, wonende te Voorburg Holland.

Bld. 1187, Zevender. Stamboom.
Simon van Zevender, Ridder, afkomstig uyt den Huyse van Arkel, wiens vader mede bezat de goederen bij Schoonhoven; syn moeder was N.van der Goude. Hij hadde te wijve N.N. en liet een erfdochter na met namen Machtild van Zevender, overleden anno 1401, hebbende te man gehad Sweden van Zuylen bij Utrecht en van die tijd af hebben hun nakomelingen de goederen van Zevender altijd bezeten.
Simon van Zevender vernoemd hadde nog een jonger broeder Frederik van Zevender die te wijve hadde N. van Almeloo en stierf anno 1375, nalatende Frederik van Zevender wiert Ridder gemaakt van Hertog Albrecht van Beyeren in den oorlog op de Vriesen anno 1380, was mede in ’t groot Heyrleger voor de Kuynder op de Vriessen anno 1396 en stierf 1409; hadde te wijve Elisabeth, Bastard dochter van Graaf Jan Bloys, Heere van der Goude en Schoonhoven en liet na:
Frederik van Zevender, Ridder troude anno 1429 Elisabeth Sloyers, Jacobs dogter ’t Utregt en wan. bij deselve.
Frederik van Zevender, troude anno 1441, Willemyna van Vliet, dogter van Jan van Vliet en van Beatrix, Bastard dogter van Hertog Willem van Beyeren over welk huwelijk stonden Gerrit van Vliet, Gerrit van Lisse, Sophia van Zevender, sijn moeije, Jan van Haastrecht, Jan van Weyl & C. en waren 48 jaren lang getrout hij stierf anno 1489; sy anno 1500, oud 80 jaren en lieten na:
Frederik van Zevender, Balliu van Schoonhoven, die anno 1486 den Prince en lande rebel was met Frans van Brederode waar over hij bij sijnen vader die doe der tijden stierf, onterft wiert, met Octroy van den Hovevan Holland, en quamen als doen de Leenen op Jan van Zevender, sijn broeder; hij trouwe N.N. en liet na eenen soone Gerrit van Zevender, die noch anno 1542 leefde, nalatende mede eene soone Frederik van Zevender, die in soberen staat sonder kinderen stierf.
Jan van Zevender volgt.
Jan van Zevender, soonen van Frederik van Zevender en van Willemina van Vliet was Griffier van den Hove van Holland en stierf anno 1509, troude anno 1493, Willemina Uittenhage, Willemsdogter in Kermerland, weduwe van Jacob Ruyrok en liete na
Willem van Zevender, volgt
N.van Zevender, was Prior van der Preekheeren Monniken tot Haarlem.
Mr Willem van Zevender, soone van Jan van Zevender en van Willemina Uyttenhage, troude anno 1524 in den Hage Natalia van Dorp, dogter van Adriaan van Dorp en van Elisabeth van Almonde, over welk huwelijk stonden Anthonis van Nievelt, Arent van Duvenvoorde, Jacob van Dorp, Vrank van Dam, Adriaan Ruygrok en Nicolaas van Dam: hij stierf anno 1551 nalatende Jan van Zevender, stierf Jongman, oud sijnde 20 jaren.
Adriaan van Zevender, stierf mede Jongman, oud sijnde 25 jaren.
Frederik van Zevender volgt.
Catharina van Zevender stierf zonder oir hebbende te man gehad Willem van Roon, soone van Pieter van Roon en van Anna de Grave van ’t quartier van Leuven uyt Brabant.
Willemina van Zevender hadde te man Jan van Abbe ?? en leefde noch weduw anno 1570.
Soetje van Zevender hadde eerst te man Mr. Melis van Kalkesteyn ’t Amsterdam daarna Roeterd van Landskroon ’t Utrecht; sy stierf seer oud anno 1606 zonder kinderen na te laten.
Frederik van Zevender soone van Willem van Zevender en van Natalia van Dorp, Rentmeester Generaal van Noordholland, troude anno 1575 Elisabeth van Egmont van Kenenburg, dogter van Otto van Egmont, Heer van Kenenburg, Ridder en van Agnes Groesing, Jacobsdogter, Heere van Benthuysen; sy stierf in den Hage anno 1613, nalatende Mr Willem van Zevender, was raad in den Hove van Holland, maar stierf ongetrout den 30 july 1605 out 28 jaren.
Otto van Seventer volgt.
Otto van Zevender, soone van Frederik van Zevender en van Elisabeth van Egmont van Kenenburg; hij wierde anno 1618 Heere van Kenenburg, bij testament en doot sijns moeders; hij troude anno 1607 Hessel van Brienen dogter van Carel van Brienen en van N. van Lienden uyt Gelderland en wan Kinders, van dewelke als noch descendenten sijn.
Van deze geslachten hebben noch geleeft:
Jan van Zevender, die doot bleef in den oorlog van Utregt anno 1446.
Floris van Zevender. Ridder, stierf anno 1457, begraven te Utregt in St. Pauls Abdye.
Het wapen van Zevender is gelijk Arkel, het Velt van Gout en de Baren van Sabel.
bld 1290. Huis te Kenenburg, also genaamd na ’t rivierke de Kene, gestigt door Philips van Dorp voor (1460) een syrlijk slot was aankomende.
Jonkheer Jacob Frederik van der Sevender.
bld.1290. Hofstede van der Hoeve sijnde een stamhuis leggende in maaslandt waarvan de oude muren nog te zien sijn: (+1650) en is hetzelve Leen naderhand aankomende geweest aan:
Jonker Jacob Frederik van Zevender, Heer van Kenenburg. Op dezelfde bladzijde dus met een Z en een S met van en van der.
Otto van Sevender, was Balliou van Voorn 1618. bld 1290. Het ampt van Balliou van Voorn in welk land den Brielle ligt hebben successievelijk gedient de volgende personen:
Jkr. Otto van Sevender, anno 1618, geworden Heer van kenenburg. Vrijwillig afgetreden 24 December 1619
bld. 1477. President van den Hove van holland-Zeeland
Jkr. Willem van Sevender, 7 januari 1602 tot 30 october 1605 verder loco 1622.
bld 1478 Griffier van den Hove van Holland en Zeeland.
Johan van Sevender 1504
bld 1503 Dijkgraaf van Rijnland 1440
Simon Heer Arendszoon van Zevender bldz 1506 Dijkgraaf. Gerard van Randeroode van der A, Heer van Zevender Balju en Dijkgraaf den 21ste December 1629 (Hier is misschien? het land van Zevender op Schoonhoven overgegaan, ineen andere familie met name: Van Randeroode van der A. (Aantekening van mij, Karel van Seventer)
bld 827 Geslacht Abbenbroek
Jan van Abbenbroek werd vermeld 1235 geweest te zijn op het Tournoyspel dat Floris Graaf van Holland gehouden heeft binnen Haarlem. De Abbenbroeks waren Schepen van Delft en Delftland.
Jan van Abbenbroek, zoon van Gerrit (overleden 1551) stierf zonder oir. hadde getrout:
Juffr. Willemina van Zevender, Willems dogter, weduwe 1570.