Beschrijving door Karel Cornelis van Seventer 1952
In 1952 wonende te Voorburg Holland. 
XIVjPieter van Seventer, Timmerman te Sliedrecht zoon van XIIIb geb Sliedrecht 29-6-1857. Zoon van Huybert en Adriana Roos. Trouwde te ? met Merrigje Toom. Geb. Lexmond 31-7-1861 Overl. in Delft. Is jarenlang verpleegd als krankzinnige in St Jorisgesticht te Delft. Kinderen uit dit huwelijk:(1) Adriana, geb Sliedrecht 7-12-1881(2) Huibert, geb Sliedrecht 12-9-1883 overl aldaar 9-2-1884(3) Amalia Cornelia geb Sliedrecht 20-11-1884(4) Anna Nelly geb Sliedrecht 18-8-1886 overl 26-1-1887 Stamboom van Seventer VIIJan van Seventer te Dordrecht, geb + 1630. Kinderen: Dochters en 3 zoons.VIIIC1Jacob Jansz. van Seventer, Twijndergast. Visstraat. Dordrecht. Ondertrouw: 15 Augustus 1678 met Catharina Jansz jd Vriessestraat Dordt.VIIIA2Cornelis Jansz. v Seventer, Carentwijner, Golfstraat, Dordrecht Ondertrouw: 10 october 1680 met Catharina Jansz. Weduwe van Jacob ter Vaas van Dordt.VIIIB3Steven Jansz van Seventer, Pontgast. Colfstraat, Dordrecht. Ondertrouw 23 Maart 1681 met: Neeltje Helmich j.d. Dordrecht. Gedoopt te Dordrecht: Kinderen van:VIIIaCornelis Jansz en Catharina Jansz Weduwe:IXb1Jacob van Seventer, 11 dec 1684IXa2Johannes van Seventer, 11 april 1687; trouwt te Dordrecht 14 April 1709 met Maaike van Boekhout, begr te Neerdervoort, 13 juli 1747 Kinderen uit dit huwelijk:   Maaike van Boekhout hertrouwt met Wouter van Burkem.X1Jan van Seventer, gedoopt Dordrecht, 3 mei 1711; overl Dubbeldam, 5-12-1788X2Elisabeth van Seventer, gedoopt Dordrecht, 5 Maart 1712X.Jan van Seventer, zoon van Johannes en Maaike v Boekhout, gedoopt te Dordrecht, 3 mei 1711, Overl. te Dubbeldam 3 Dec 1788, Getrouwd te Dordrecht, 22 April 1737 met: Elisabeth van Sandelingen uit ‘s-Gravendeel. Gedoopt te Dordrecht 16 januari 1707, dochter van Pieter van Sandelingen en Jacomijntje Coolman. Getuige was Geertru?, haar zuster. Kinderen uit dit huwelijk:XIvolgt: Jan Jansz van Seventer, Volgens het Gaarderboek, Dubbeldam, Alg Rijksarchief, Den Haag, wordt deze Jan van Seventer (X) in de aangifte van overleden genoemd: den Oude. Volgens aantekeningen van mijn Vader Jan van Seventer te Sliedrecht, was hij tuinman op de buitenplaats “Het Blaauwhuis” te Dubbeldam. Volgens Dr. Jordaan: Koopt hij steeds hout- en hoofdstoven en rijsthout. Koopt een huis 1 juni 1763. 15 Sept 1761. Comp. Jan van Seventer en Elisabeth (Lijsje) van Sandelingen stellen voogd aan voor kind em erfgenaam op de langst levenden. Getuige: Ijzak v.d. Mast, Zwijndrecht, zwager van Jan van Seventer en Jacobus de Leeuw, molenaar te ‘s-Gravendeel. Verder is vermeld, dat hij op zijn zoon, 22 Juli 1763  een huis koopt aan den Havendijk te ‘s-Gravendeel van Neeltje van Ruggen voor 231,- gulden. Verkoopt dit huis 8 Juni 1785 aan: Eliazar Levie Cohen voor 330,- gulden en een hypotheek van 330,- gulden. Cohen heeft er een cafe gehad, was n.l. van 1788-1797 tapper en herbergier. XIJan Jansz van Seventer, zoon van Jan van Seventer (den Oude) en Elisabeth van Sandelingen. Geboren 1751 te Dordrecht. Overl. Dubbeldam 1816. Uit het Kerkeraadsarchief: Aangenomen: Jan Jansz van Seventer 21-3-1766. Vertrokken naar Dubbeldam. Aangenomen Caatje Bijl, geb ? Overl. Dubbeldam 17-6-1785.Hertrouwt te Dubbeldam, Nov 1788 met Jannigje Arisen Ambachtsheer van: Neder-Hardinxveld. Dochter van Arie Jacobsz. Ambachtsheer en Neeltje aan de Wiel. Kinderen uit het eerste huwelijk:(1) Jan volgt XIIa geb 9-12-1775, overl 8-3-1842(2) Corstiaan geb 21-12-1777, overl 30-12-1777(3) Elisabeth geb. 16-10-1778, overl ?(4) David volgt XIIb geb. 3-2-1781, overl 1816.Kinderen uit het tweede huwelijk:(5)Arie volgt XIIc geb 15-3-1789, overl ?XIIaJan van Seventer geb 9-12-1775 Dubbeldam, overl 8-3-1842 Dubbeldam. Trouwde 1-6-1810 aldaar met Bastiaantje van der Giessen geb. te Giessendam, 1787; overl te Dubbeldam 1854; dochter van Huibert en Anna Sterrenberg van Giessendam.Kinderen uit dit huwelijk:(1) Jan volgt XIIIa geb Dubbeldam 11-3-1811; overl 10-4-1864(2) Huibert volgt XIIIb geb Dubbeldam 19-11-1812; overl 17-9-1872(3)Christiaan XIIIc geb Dubbeldam 27-6-1814, overl 7-3-1871(4) Izaak XIIId geb Dubbeldam 31-10-1816, overl 19-2-1870(5) David XIIIe geb Dubbeldam 4-10-1818, overl 22-5-1842 te Breda(6) Arie XIIIf geb Dubbeldam 19-9-1820, overl 8-1-1862(7) Kaatje geb Dubbeldam 5-3-1823, overl. ?(8) Annie geb Dubbeldam 5-5-1826, overl ?