XIIIb Huybert van Seventer geb te Dubbeldam 19-11-1812 overl te Sliedrecht 17-9-1872. Hij was eigenaar van een wagenmakerij en timmerwinkel in de Smidsbuurt te Sliedrecht.Trouwde te Zwijndrecht 30-12-1837 met Adriana Roos geb aldaar ca 1818 Zij overl 3-2-1882 te Sliedrecht. Hij was de tweede zoon van Jan en Bastiaantje vd Giessen. Kinderen uit dit huwelijk: allen geb te Sliedrecht: 
(1) Bastiaantje geb 25-5-1838 overl aldaar 24-2-1900, trouwde 19-4-1860 aldaar Marinus Dekker, beroep Scheeper.
(2) Gerrit volgt XIVe geb 25-5-1840 aldaar overl 24-9-1893
(3) Adriana geb 1-12-1841 trouwde 9-3-1865 Huibert Lanser.
(4) Janna-Davina geb 6-5-1843 overl Dordrecht, trouwde met Johannes van Wijngaarden uit dit huwelijk: 4 dochters en 1 zoon Willem omgekomen bij een scheepsramp voor Zwijndrecht als Kapitein.
(5) Jan geb 12-8-1845 overl 20-1-1848
(6) Cornelia geb 22-5-1847 overl 19-8-1847
(7) Jan volgt XIVf geb 16-7-1848 overl Rotterdam 22-8-1903 trouwde te Sliedrecht 1-8-1872 Ariaantje van der Wiel.
(8) Cornelia geb 24-1-1851 overl aldaar 24-7-1854
(9) Kaatje geb 26-1-1853 overleden Dordrecht ongehuwd.
(10) Cornelis volgt XIVg geb 13-2-1855 overl aldaar 30-1-1893
(11) Pieter geb 29-6-1857 trouwde met Merrigje Toom geb Lexmond 31-7-1861 overl te Delft, Krankzinnig in St Jorisgesticht 4 Kinderen.
(12) Antje geb 17-9-1860 overl Bunnik 13-12-1930 trouwde met Jan Bokhorst Hoofdonderwijzer. Uit dit huwelijk: 1 dochter genoemd Ada Bokhorst.
XIVf Jan van Seventer geb te Sliedrecht 16-7-1848 overl te Rotterdam 22-8-1903 en begraven te Sliedrecht op het kerkhof aan de Stationsweg wat onder zijn leiding als gemeente Architect was gemaakt. Hij is gestorven aan keelkanker. Verscheidene grote bouwwerken en boerderijen in Sliedrecht en omgeving volgens zijn ontwerp uitgevoerd. Getrouwd te Sliedrecht in 1872 met Adriaantje van der Wiel geb 26-3-1852 te Sliedrecht overl 7-1-1937 te Voorburg van Deventerplein 13. Een gezonde sterke vrouw en een goede moeder. Haar stoffelijk overschot is gecremeerd te Westerveld en haar as is geplaatst in de urnentuin aldaar. Zij was een dochter van Pieter van der Wiel geb te Sliedrecht 10-6-1823 overl te Sliedrecht 4-2-1883 en Hilligje Stijnes geb Giesendam 28-5-1826.Overl 10-7-1912 te Paterson N.J. Amerika ten huize van haar zoon Gerrit van der Wiel. Wiens kinderen daar (1952) nog steeds wonen.Hilligeje vertrok op haar 84ste jaar naar Paterson om haar zoon Gerrit nog eens te zien. Dat was in 1910 voor een oudmens een grote onderneming. Kinderen uit het huwelijk van Jan van Seventer en Ariaantje van der Wiel:
(1) Adriana Catharina geb te Sliedrecht 8-1-1873 ongehuwd. Gedurende vele jaren directrice van het Confectie bedrijf Gabriel van Cleef te Rotterdam. Een harde werkster. Vanaf Kerstmis 1949 verpleegd in St Jorisgesticht te Delft lijdende aan vernauwing van de bloedvaten door verkalking. (ouderdomsziekte).
(2) Huibert volgt XVh 1874-1945
(3) Pieter Geb te Sliedrecht 2-6-1876 overl Rotterdam 27-2-1899 aldaar begraven Crooswijk. Deze Pieter was zeer scherpzinnig en begaafd. Behaalde op 19 jarige leeftijd einddiploma met lof op de academie voor Tech. Wetenschappen en Beeldende kunsten te Rotterdam. Hij overleed na een ziekbed van slechts 6 dagen aan vliegende Tering (longontsteking).
(4) Jan Arianus volgt XVj 1878-1949
(5) Karel Cornelis XVk geb te Sliedrecht 7-4-1880, 10-10-1907 te Rotterdam getrouwd met Apollonia Martina Johanna van Buren geb te Culemborg 9-2-1884 dochter van Martinus Johannes van Buren. Deurwaarder bij de rechtbank te Sliedrecht en Dordrecht en Appolonia Stam geb te Lekkerkerk 6-12-1851.
XVk Karel Cornelis begon zijn opleiding op de ambachtsschool te Dordrecht (smeden en bankwerker) voortgezet te Rotterdam Academie van B en Tech Wetenschappen. Praktijk: Machinefabriek P.Smit jr te Rotterdam en idem Owerkerk, Rotterdam. Vertrok in november 1900 naar Nederlands Indie als 4e machinist bij de Kon. Pakketvaart Mij.Behaalde achtereenvolgend het Staatsdiploma voor Scheepswerktuigkundige A en B. Werd in 1910 1e machinist bij de K.P.M. Ging in juli 1911 over als werktuigkundige bij de Billiton Mij. Was van 1923 tot 1929 Hoofd werktuigkundige van de grote Diesel Electr. Centrale aldaar. Repatrieerde in nov 1929 naar Holland en vestigde zich te Voorburg van Deventerplein 11 en 13. Was amateur toneelspeler en liefhebbende bij muziek zang verenigingen. Hobby varen met een motorboot, vissenen rijden op een bromfiets. Zijn vrouw stond hem in alles dapper terzijde. Geen kinderen.
XVb (6) Benjamin Jan te Sliedrecht 8-2-1882, overl Patterson 27-12-1940. 24-4-1907 getr met Cora J v Dam geb America 2-10-1878 overl Paterson 31-1-1924. Geen kinderen. Hij was op 20 jarige leeftijd naar America gegaan om als Timmerman te werken in het aannemersbedrijf van zijn oom Gerrit vd Wiel. Is met zijn vrouw 1 maal voor 3 maanden met vakantie geweest naar Nederland..
(7) Hilligje geb te Sliedrecht2-6-1884. 25-11-1908 getr met Evert de Vries geb 29-2-1884 overl te Rotterdam 7-3-1932. Hij was magazijnmeester bij diverse schepen van de Holland-America-lijn. Een zoon Willem de Vries geb te Rotterdam 2-11-1910 getr met Franciska Maria Masuch geb 15-5-1909 Duitsland.
(8) Ariaantje geb te Sliedrecht 9-8-1890 getr met Hendrik Lutgert geb 13-9-1888. Stationschef 1 ste klasse o.a. te Dordrecht, Rotterdam, Den Haag. Uit dit huwelijk:
Riki geb 14-3-1917 te Rotterdam
Adriaan geb 23-2-1920 te Rotterdam
XVm (9) Jan XVm geb te Sliedrecht 20-7-1893 getr met Hester Zoutendijk geb 20-2-1894 Rotterdam. Een zoon: Karel Benjamin geb te Batavia 28-10-1923 door de Duitsers doodgeschoten in Zwanenburg bij Halfweg 13-3-1945. Begraven op het eregraf van verzetsstrijders te Bloemendaal. Hij was verzetstrijder bij de K.P. in de Haarlemmermeer in de oorlog van 1940-1945. Jan is na zijn opleiding o.a. Mach fabr Feijenoord op 19 jarige leeftijd als leerling machinist bij de K.P.M. in Ned. Indie geweest. Na enkele jaren overgegaan bij de schepen van de Ned. Ind. Tankvaart. Later werkzaam geweest als super-intendant bij de Shell o.a. te Singapore-Hongkong en Curacao. In 1940 gerepatrieerd en gevestigd te Woubrugge. Na de oorlog verhuisd naar Rotterdam en aldaar werkzaam bij de nieuwbouw en onderhoud van kustvaartuigen, bij de firma Groenendijk en Soetermeer.
XVh Huibert geb Sliedrecht 26-9-1874 overl. 12-2-1945 ‘s-Hertogenbosch. Getrouwd 1-4-1903 te Rotterdam met Catharina Lokkerbal geb Kralingen 31-7-1870. Hij was de oudste zoon van Jan van Seventer en Adriaantje van der Wiel. Genoot zijn opleiding als bouwkundige op de ambachtsschool te Dordrecht in de Academie v.B.K. en T.W. te Rotterdam.Was opzichter en uitvoerder van vele grote werken o.a. de machine fabriek van P. Smit jr Rotterdam. Machine fabriek Smulders Schiedam, Poortershaven, Rotterdam. Het Wilhelminakanaal Noord Brabant en Limburg en later Hoofd van de firma H. van Seventer voor Wegenbouw te Vught. Hij is in Vught begraven. Kinderen uit dit huwelijk:
XVI 1) Jan opvolger van zijn Vaderbedrijf tot nu toe ongehuwd (april 1952) geb te Rotterdam 5-9-1903.
2) Huibert volgt XVIk geb 9-6-1908 te Rotterdam
3) Cato (zus) geb 15-10-1910 te Rotterdam, getrouwd te Vught 18-10-1938 met Ben (Bernhard) Lodder. Uitvoerder van bouw- en wegen bij de firma P. Zaanen, Heemstede thans woonachtig te Tilburg.
XVIk Huibert van Seventer geb. Rotterdam 9-6-1908 2e zoon van Huibert en Catharina Lokkerbal gehuwd te ‘s-Hertogenbosch met Martine Adriana Henriette van Rooy geb. aldaar 14-6-1908. Kinderen uit dit huwelijk: 
1) Catharina Gerardina geb. te Vught 4-6-1941
2) Martina Maria geb. te Vught 16-9-1943
3) Maria Johanna geb te Vught 18-1-1946
4) Anna Maria geb te Vught 4-8-1947
5) Hubert-Jan volgt XVIId geb te Vught 3-6-1949
XVj Jan Arianus geb Sliedrecht 8-3-1878 overl. Dordrecht 26-11-1949 zoon van Jan en Ariaantje van der Wiel. Gehuwd 9-2-1905 te Dordrecht met Bastiaantje Verburg geb 31-8-18xx. overl. Dordrecht 18-9-1947. Haar vader was eigenaar van de laatste door windkracht gedreven houtzaagmolen aan de Weeskinderdijk te Dordrecht. Jan Arianus was wat men noemt een self-made man. Een harde werker, plichtgetrouw, gaf zich zelf dag en nacht voor zijn vaak zeer zware werk. Ging al spoedig na de lagere school te zijn afgelopen naar de buitenwerken als steenstropper bij het maken van bazaltdammen in de rivieren. Hij wist zich door ijver spoedig op te werken tot onderbaas en baas. Was op nog jeugdig leeftijd al Uitvoerder en medewerker van de Firma Roelofs Aannemers te Papendrecht. Na het overlijden van de Heer Roelofs trad hij op als zelfstandig aannemer van Waterbouwwerken. Hij heeft vele belangrijke werken in Nederland uitgevoerd. Zijn voornaamste hobby was zijn werk. Kinderen uit dit huwelijk:
1) Jan Jacobus volgt XVIl geb Dordrecht 25-12-1906 – Overleden 1994 
XVIl Jan Jacobus van Seventer geb, Dordrecht 25-12-1906 enige zoon van Jan Arianus en Bastiaantje Verburg. Gehuwd te Nijmegen 11-6-1936 met Johanna van Raalte geb. te Schiedam, overleden 1986. Studeerde aan de Nederlands Handels Hoogeschool te Rotterdam en was tot 1941 directeur van de in bezettingstijd opgeheven Nieuwe Leidse Courant. Daarna secretaris van bedrijfsorganisaties en opvolger van zijn vader in de Firma J.A. van Seventer Aannemersbedrijf, thans gevestigd te Sliedrecht. Kinderen uit dit huwelijk:
1) Bastiaantje Hendrina Johanna geb. te Leiden 7-4-1937
2) Jan Johannes Arend volgt XVIIe geb. te Leiden 23-4-1939
3) Johannes Pieter Lodewijk XVIIf geb. te Leiden 31-5-1942
4) Pieter Sjoerd Gerbrand XVIIg geb. te Leiden 19-6-1943
5) Karel Louwerus Gerard XVIIh geb. te Leiden 4-6-1945
6) Hendrina Jentina Adriana Johanna geb. te Leiden 5-8-1947 – Overleden 1983
7) Annelies Elisabeth geb. te ? 11-9-1954