KWF | Campagne

Informatie

KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) is een organisatie die zich inzet voor kankerbestrijding. De Nederlandse organisatie wilde graag meer aandacht onder dit onderwerp brengen bij studenten. Er moest een campagne opgezet worden om studenten te trekken om vrijwilligers werk te doen. Het mocht niet teveel kosten en de locatie moest dichtbij de Haagse Hogeschool zijn. Het idee waar de groep en ik mee kwam is een wekelijkste borrel op vrijdag in de Hogeschool in Den Haag. Studenten kunnen komen kijken, een drankje doen of kennismaken met vrijwilligers. Voor de borrel wordt er een bord opgehangen met vacaturen voor vrijwilligerswerk, zo wordt er verwezen naar de landingspagina waar meer informatie op staat over het werk en de organisatie.

kisspng-question-mark-portable-network-graphics-computer-i-question-mark-png-icons-and-graphics-png-repo-fr-5cbb1590bffb84.8578440615557646247864

Het probleem

Het KWF mist studenten als vrijwilligers om zich inzetten voor kankerbestrijding. Ook weten een hoop studenten niet wat het KWF doet als organisatie. 

75-751158_target-svg-aim-transparent-goals-icon-png-goal

De doelstelling

Het doel is om een campagne op te zetten om studenten te trekken om vrijwilligers werk te gaan doen en om kankerbestrijding onder de aandacht te brengen. 

Tools

Illustrator en Photoshop

Technieken

 • Literatuuronderzoek
 • Organisatie analyse
 • Business goals
 • Doelgroep analyse
 • Interviewen
 • User needs
 • MOSCOW
 • Persona
 • Brainstormen
 • Drie concepten bedenken
 • Concepten testen
 • Wireframes maken
 • Prototype maken

Het resultaat

Charlotte van Seventer


Copyrights © All Rights Reserved by Charlotte van Seventer