SIM studievereniging IT en Design | Promotiemateriaal

Informatie

SIM is de studievereniging voor de Faculteit IT en Design op De Haagse Hogeschool. De vereniging is opgericht in 2006 en heeft nu meer dan 650 leden. SIM richte zich op het verbreden en verdiepen van de studies binnen de faculteit. 

Mijn rol in de commissies

Mijn taak binnen de Communicatie Commissie en de Taskforce Studiereis is het maken van promotie voor SIM-evenementen en workshops. De promotie bestaat vooral uit posters, banners, flyers en promotie-video’s maken. 

75-751158_target-svg-aim-transparent-goals-icon-png-goal

De doelstelling

Het doel is om studenten, docenten en SIM-partners te betrekken bij evenementen en workshops. Daarnaast ook om hen te informeren over de studievereniging. 

Tools

Illustrator, Photoshop, InDesign en Figma

Technieken

  • Brainstormen
  • Schetsten
  • Concepten bedenken
  • Prototype maken

Het resultaat

Charlotte van Seventer


Copyrights © All Rights Reserved by Charlotte van Seventer